Skip to main content
Hvad koster et gravsted?

Gravsteder, askespredning og aske deling

Gravstedet er for mange et sted, hvor man kan mindes den efterladte i ro. Vi anbefaler, at man besøger kirkegården og ser de forskellige muligheder, så man er sikker på at vælge rigtigt. Det er ikke er alle kirkegårde, som har alle gravstedstyperne.

Gravsteder for kister

Fredningstiden er 20 til 30 år og afhænger af kirkegårdens regler. Man skal derfor købe gravstedet for den pågældende periode. Efter fredningstiden kan gravstedet forlænges. Gravstedet skal være mindst tre kvadratmeter, så der er plads til en kiste. Der er tre typer gravsteder til kister:

 • Traditionelt kistegravsted
  Det traditionelle kistegravsted har egen individuel afgrænsning med hæk eller lignende. Man bestemmer selv beplantningen og gravsten. Gravstedet skal vedligeholdes, og det kan kirkegården gøre mod betaling. Hvis gravstedet er større kan det være et familiegravsted.

 • Kendtes fællesgrav med gravsten
  Gravstedet er på en plæne og er ikke afgrænset. Man kan placere en gravsten, som skal være plan med græsset. På nogle fællesgrave er det tilladt at nedgrave en vase til blomster. Ellers lægges blomsterne blot ved gravstenen. Kirkegården vedligeholder det fælles græsanlæg.

 • Ukendtes fællesgrav
  Gravstedet er også på en plæne og uden afgrænsning. Det særlige er her, at der ikke må sættes en gravsten eller andet mindesmærke, og ej hellere en vase til blomster. Det er kirkegården, som vedligeholder græsarealet.

Gravsteder til urner

Ved nedsættelsen af urnen vælger mange at holde en intim ceremoni for de allernærmeste.

Inden da har bedemanden eller familien hentet urnen på krematoriet. Gravstedet til urnen skal man erhverve for mindst 10 år, som er fredningstiden for en urne.

 • Traditionelt urnegravsted
  Det traditionelle urnegravsted har egen individuelle afgrænsning med beplantning og gravsten. Gravstedet skal vedligeholdes, og det kan kirkegården gøre mod betaling. Hvis gravstedet er større kan det være et familiegravsted.

 • Kendtes urnefællesgrav med gravsten
  Gravstedet er på en plæne og er ikke afgrænset med hæk eller lignende. Man kan placere en gravsten, som skal være plan med græsset. På nogle fællesgrave er det tilladt at nedgrave en vase til blomster. Ellers lægges blomsterne blot ved gravstenen. Kirkegården vedligeholder det fælles græsanlæg. Gravstedet er en kvadratmeter og der er plads til 2 urner.

 • Ukendtes fællesgrav
  Det er et gravsted på en plæne på kirkegården, som er helt anonymt. Det er ingen markering af gravstedet og den kan heller ikke oplyses. Man kan ikke være med ved nedsættesen af urnen og ægtefæller kan ikke begraves sammen.

 • Privat gravsted
  Hvis man ejer en ejendom med mindst 5.000 m2 jord, kan man søge kirkeministeriet om tilladelse til at begrave urnen privat. Området skal tinglyses for at sikre gravfreden, og det må ikke indhegnes eller markeres som gravsted med gravsten eller lignende.

 • Urnegravplads i skoven
  Hvis man er til den frie natur kan en urnegravplads i skoven være et godt alternativ til en urnebegravelse på kirkegården. Det kan du læse mere om her:  ”sig farvel på din måde”.

Du kan læse mere om gravsteder her

Askespredning over havet

Mange vælger at holde en intim ceremoni for de allernærmeste, når de spreder asken over havet. Ofte medbringer familien roser, som kastes i vandet samtidig med askespredningen. Inden da har bedemanden eller familien hentet urnen på krematoriet.

Asken skal spredes mindst 300 meter fra land. Det kan I selv gøre eller I kan vælge at overlade det til os

Vi kan også arrangere en sejltur for jer med askespredning

Vi tilbyder, at sprede asken for jer i Øresund mellem Rungsted og Ven i sejlsæsonen fra maj til og med september.

Hvis I ønsker det kan vi arrangere en sejltur for jer med op til 5 personer af ca. 1 times varighed. Vi sejler ud fra Rungsted Havn, hvor vi har adgang til en 32 fods sejlbåd.

Regler for askespredning

Ifølge loven skal afdøde selv have ansøgt om tilladelse til askespredning. Ellers kan I som familie søge begravelsesmyndigheden i det lokale sogn om tilladelse ved at udfylde en ”tro og love erklæring”, hvor I erklærer, at det var afdødes ønske, at få sin aske spredt.

Det hjælper vi med og man får i reglen tilladelse

Hvis der ikke er et skriftligt ønske fra afdøde, kan begravelsesmyndigheden i princippet afvise anmodningen om askespredning over havet. Det sker dog meget sjældent og de fleste familier får godkendelsen medmindre en pårørende modsætter sig og over for begravelsesmyndigheden giver udtryk for sin utilfredshed. I så tilfælde vil anmodningen blive afvist.

Hvis begravelsesmyndigheden ikke giver tilladelse, kan der fremsættes en indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse. Hvis den ikke følges, forelægges sagen for skifteretten, der træffer afgørelse ved kendelse, som ikke kan kæres.

Spredningen af asken skal foregå over åbent vand og mindst 300 meter fra land, så man sikrer at det foregår på en måde, der ikke vækker opsigt. Det kan være over havet og over større fjorde eller bugter.

Asken må ikke spredes over en sø. Asken udgør ingen miljømæssig belastning, da den er renset på krematoriet. Asken spredes fra urnen, som efterfølgende skal hjemtages og bortskaffes.

Askedeling

Det er muligt, at få asken delt i to. Det kan f.eks. være relevant, hvis afdøde har stærk tilknytning til et andet land eller ønskede at en del af asken spredes over havet. Der er kun to muligheder for askedeling:

 • Den ene del af asken nedsættes på en dansk kirkegård og den anden del af asken nedsættes på en kirkegård i udlandet

 • Den ene del af asken nedsættes på en kirkegård og den anden del af asken spredes over åbent hav.

Det gives ikke tilladelse til, at asken deles og nedsættes på to danske kirkegårde eller askespredes over åbent hav flere steder.

Det kræver en tilladelse fra stiftet, at få lov til at dele asken. I ansøgningen skal det fremgå, at det var afdødes udtalte ønske, at få asken delt. Vi hjælper med at indhente tilladelsen. Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden fra ansøgning til godkendelse typisk er 14 dage.