Skip to main content
Efterårsblade

Persondatapolitik

I vores persondatapolitik kan du bl.a. læse om, hvornår vi indsamler oplysninger, hvorfor vi gør det, og hvad vi bruger dem til. Vi har også beskrevet, hvad vi gør for at sikre dem og om dine rettigheder til at få indsigt og slettet oplysningerne. 

Vi passer på dine persondata

Vi har fokus på at passe godt på de personoplysninger, som vi har. Det er persondatareglerne, som bestemmer, hvad vi må, og hvad vi ikke må, når det gælder behandlingen af personoplysningerne. Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person. Det kan f.eks. være dit eller afdødes navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse og oplysninger om civilstand.

For at vi kan levere vores services og ydelser har vi brug for at få de nødvendige oplysninger, som vi har behandler som led i vores arbejde. At behandle oplysninger betyder bl.a., at vi kan modtage, registrere, opbevare, journalisere, videresende og arkivere oplysningerne.

Starinlys og hvid rose med sort baggrund

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger cookies til at holde styr på indholdet af din bestilling, hvis du bruger vores prisberegner. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.

Unikke Begravelser & Bisættelser Danmark, ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger, som f.eks. hvilken type browser du bruger, din IP-adresse og netværkslokation. Det gør vi for at optimere brugeroplevelsen og foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting.

Når du bestiller en begravelse indsamler vi de oplysninger, som du giver under bestillingen, som navn, afdødes medlemskab af folkekirken, hvilke produkter og services du bestiller og hvilken IP-adresse bestillingen er foretaget fra, hvis det er en online bestilling.

Når du betaler med kort indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til DIBS, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Derudover indsamler vi oplysninger, hvis du anmelder vores hjemmeside og sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Unikke Begravelser & Bisættelser Danmark, ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Regnskabsmateriale opbevares i fem år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde lovkravene til bogføring.

Skov i aftensol

Cookies

Vi anvender cookies for at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer – hvordan afhænger af din browser

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere hjemmesiden.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.unikkebegravelser.dk er Unikke Begravelser & Bisættelser Danmark, ApS, Flintrenden 7, st. th. 2300 Kbh. S. CVR 42742864. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder kan du kontakte os på service@unikkebegravelser.dk

Sikkerhed

Vi har sikkerhedsforanstaltninger mod at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, som har et reelt behov for at få adgang til personoplysningerne for at kunne udføre deres opgaver, som har adgang til dem.

Vi tilpasser hele tiden vores sikkerhedsforanstaltninger løbende til den tekniske udvikling. Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af SSL (Secure Sockets Layer), hvilket gør det muligt, at kryptere følsomme oplysninger i forbindelse med onlinetransaktioner.


Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot.

Vi har vores hjemmeside hos simply.com og betalingssystem gennem DIBS, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på i vores hjemmeside vil blive opbevaret i Simply.com europæiske datacenter. Alle persondata, som du oplyser i vores prisberegner opbevares i Heroku.com europæiske datacenter.

Vi samarbejder med andre som blomsterhandler, stenhugger, præst, kirketjener, begravelsesmyndighed og udbetaling Danmark. De er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os/jer.

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til forbedringer af hjemmesiden og markedsføring, herunder retargeting og eventuel bedømmelse af vores services. Eksempelvis videregives dit navn og e-mail til TrustPilot, så de kan sende invitation til at du/I vurderer os.

Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. De må ikke anvende oplysningerne til andet formål end det som er aftalt med os.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af.

Du har indsigtsret. Det betyder bl.a., at du altid har ret til at få at vide, hvorfra vi behandler oplysninger om dig og hvis vi videregiver oplysningerne til andre, har du også ret til at få det oplyst. Hvis du ønsker det, har du ret til at få udleveret en kopi af de dokumenter, der indeholder de pågældende oplysninger. Du har ret til at få berigtiget oplysninger om dig. Det betyder, at hvis du mener, at vi har skrevet forkerte oplysninger ned om dig, så kan du bede os om at skrive det ned, som du mener, er rigtigt. Du har også ret til at få slettet dine persondata.

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse service@unikkebegravelser.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 29, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

efterårsblade i sollys