Skip to main content
billig begravelse. begravelseshjælp

Begravelseshjælp

Normalt ansøger bedemanden om begravelseshjælp. Begravelseshjælp er et engangsbeløb på op til 12.500 kr. kr., som der ikke skal betales skat af.

Formue

Man kan få begravelseshjælp, hvis afdøde havde ret til dansk sygesikring og boet er udlagt af skifteretten. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold og formue.

Eksempler på formue

Når boets formue gøres op, ser man på kontanter, ejendomsværdi m.v. samt genstande, som har en værdi over 3.000 kr. og som reelt kan omsættes til kontanter.

Eksempelvis vil en bil blive medregnet, mens almindeligt inventar, en telefon eller computer normalt værdisættes til 0 kr.

Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet indgår i formuen, selvom beløbet først udbetales efter dødsfaldet.

Eksempler på formue kan være

  • Indestående i banken
  • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
  • Kontanter ejendomsværdi
  • Værdi af andele i andelsboligforeninger
  • Anparter og investeringsbeviser
  • Dokumenteret gæld

Hvis afdøde var 18 år eller mere

Den maksimale begravelseshjælp er 12.500 kr.

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle nedsættes begravelseshjælpen, når den samlede formue overstiger 41.800 kr., og den bortfalder helt, hvis formuen er over 54.300 kr.

Hvis afdøde ikke efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle nedsættes begravelseshjælpen, når formuen overstiger 20.950 kr., og den bortfalder helt, hvis formuen er over 33.450 kr.

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Uanset formue gives mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp.

Hvis afdøde var under 18 år

Uanset formue udbetales et fast beløb på 10.450 kr. i begravelseshjælp.

Det gælder også ufødte børn.

Få støtte til begravelsen med begravelseshjælp og få en billig begravelse

Efterlevelsespension

Hvis du er pensionist, kan du få din ægtefælles eller samlevers folkepension udbetalt i tre måneder efter han eller hun er død. Det kaldes efterlevelsespension. For at få efterlevelsespension skal I enten være samlevende eller gift.

Det er en betingelse, at du har haft fælles bopæl med din afdøde ægtefælle/samlever på tidspunktet for dødsfaldet. Hvis den afdøde har boet alene for eksempel på plejehjem, får ægtefælle/samlever ikke efterlevelsespension.

Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din egen NemKonto. Efter de tre måneders efterlevelsespension vil din pension automatisk blive omregnet efter taksten for enlige.

Hvis du ikke ønsker at få din efterlevelsespension, skal du give Udbetaling Danmark besked.

Efterlevelseshjælp

Udbetaling Danmark sørger altid for at oplyse den efterlevende ægtefælle om muligheden for at søge efterlevelseshjælp. Den kan søges digitalt på borger.dk eller man kan ringe til Udbetaling Danmark på +45 70 12 80 83.

Efterlevelseshjælpen kan søges af efterlevendes ægtefælle og skal søges senest 6 måneder efter dødsfaldet. Man skal have levet på samme bopæl i de seneste tre år før dødsfaldet. Hvis man har fået efterlevelsespension er man ikke berettiget til også at få efterlevelseshjælp.

Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som afhænger af indkomst og formue. Hvis efterlevende årsindtægten er under 256.852 kr. er hjælpen op til 15.601 kr. Hvis boet har formue, bliver et formuetillæg på 30 procent beregnet af den del af formuen, der overstiger 160.528 kr.

Den nedsættes gradvist ved højere årsindtægt og bortfalder helt ved en indtægt over 401.328 kr.

Den billigste løsning

Bisættelse med askespredning over havet er i reglen den billigste løsning, da udgifterne til gravsted derved minimeres.