Skip to main content
Bøgetræ med efterårsfarver

Handelsbetingelser

I vores handelsbetingelser kan du bl.a. læse, hvornår der er indgået en aftale, din reklamations- og fortrydelsesret m.v.

Handelsbetingelserne gælder for Unikke begravelser & bisættelser Danmark ApS, CVR nr.: 42742864, som herefter kaldes Unikkebegravelser.dk

Accept af handelsbetingelser

Du skal være fyldt 18 år, være myndig og kunne acceptere disse handelsbetingelser for at kunne bestille vores services og benytte vores hjemmeside. Du opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med forpligtelser og rettigheder, inden du køber vores produkter eller serviceydelser.

Når vi sender en ordrebekræftelse/faktura vedhæfter vi en kopi af disse handelsbetingelser samt en fortrydelsesformular.

Aftaleindgåelse
Vi indgår en bindende aftale, når du online afgiver bestillingen. Du modtager en ordrebekræftelse på mail, som er dit bevis for dit køb. Derudover får du en faktura, når detaljerne er aftalt.

Efter et personligt møde eller telefonsamtale fremsendes en faktura på mail, som er dit bevis for køb. Den mundtlige aftale er bindende. Ved fremsendelse af mailen beder vi også om en skriftlig bekræftelse på din accept af aftalen.

Dine forpligtelser
Det er dit ansvar at give besked, hvis der sker ændringer i personlige eller civile forhold, eller hvis der på anden vis opstår situationer, der forhindrer en gennemførelse af den bestilling du har afgivet. Eventuelle meromkostninger ved ændringer er for din – eller boets egen regning.

Underskriver en aftale på papir

Priser

Hos Unikkebegravelser.dk er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter på momspligtige poster. Priser på unikkebegravelser.dk er dagspriser og kan efter betaling ved akut ordre ikke ændres eller forhøjes. Der tages forbehold for udsolgte varer og prisfejl.

Hvis vi formidler en pris på ydelser, der vedrører tredjemands varer eller serviceydelser, som prisfastsættes af denne, tages der forbehold for forkert oplyste priser. Dette gælder særligt, men ikke udelukkende, for priser på gravsted, vedligehold af gravsted, kapelleje o.l.


Betaling og kredit

Hvem hæfter
Det er i udgangspunktet den person, der anmelder dødfaldet, og som personligt eller med NemID underskriver for papirarbejdet, som hæfter for betalingen af vores services.

Ved køb af en skræddersyet afsked, hvor vores administrative services er fravalgt, er det bestiller, som hæfter for betalingen. Bemærk, bestiller og anmelder ofte vil være samme person.

Betaling
Vi modtager betaling med bankoverførsel. Betalingen skal ske senest 14 dage efter fakturaen fremsendes.

Betaling på kredit
Såfremt der vælges at handle på kredit skal betalingen ske senest på dagen for udløbet af kreditten. Der pålægges et gebyr for kreditten. Gebyret fremgår på hjemmesiden under af honorar: Honorar – Unikke Begravelser, af ordrebekræftelse og faktura.

Ved køb på kredit skal fuldmagt for ansøgning om begravelseshjælp underskrives digitalt med NemID/MitID eller på fremsendt formular. Ved køb på kredit modregner vi opnået udbetalt begravelseshjælp i fakturabeløbet, så du/I kun skal betale restbeløbet.

Såfremt boet eller begravelseshjælpen ikke dækker omkostningerne, skal differencen betales af anmelder, der hæfter for det fulde fakturabeløb.

Manglende betaling
Ved for sen betaling forbeholder vi os ret til, at opkræve renter og gebyrer i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser. Vi forbeholder os retten til, at overlade eller pantsætte gæld til anden kreditgiver. Går sagen til inkasso pålægges en afgift på 100 kr. plus nødvendige inkassoomkostninger og evt. andre gebyrer. Alle mellemværender mellem bestilleren/skyldneren og Unikkebegravelser.dk er underkastet den 3-årige forældelsesfrist.

Afvisning af køb

Unikke Unikkebegravelser.dk kan afvise dit akutte køb, hvis bestiller er registret i RKI eller der er leverings- og transportproblemer og lignende situationer, der ikke muliggør en opfyldelse af din akutte bestilling. Afvisning af bestillinger vil ske hurtigst muligt.

Levering og samarbejdspartnere

Serviceydelser udføres hurtigst muligt efter ordre og aftale. Unikkebegravelser.dk leverer de bestilte varer til den bestilte ceremoni. Vi leverer til de områder, som er angivet på vores hjemmeside.

Vores leverancer sker i samarbejde med anerkendte servicepartnere som blomsterhandlere, dagblade, stenhuggere m.v. og vi kan modtage henvisningsprovision fra leverandøren.

Skov i aftensol

Reklamationsret

Hos Unikkebegravelser.dk gælder købelovens regler for varekøb, men ikke tjenesteydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har to års reklamationsret på tjenesteydelser.

Det er en forudsætning, at den reklamerede mangel var til stede, da du modtog produktet. Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Du kan kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer et nyt produkt eller serviceydelse, såfremt forudsætningerne herfor er til stede.

Reklamationen skal være berettiget, og omleveringer eller afhjælpninger må ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for os. Reklamationer skal ske til service@unikkebegravelser.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus, Tolboden 2, 8800 Viborg, Naevneneshus.dk

Hvis du har bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: service@unikkebegravelser.dk

Fortrydelsesret

Forbrugere har jf. lovgivningen 14 dages fortrydelsesret. Men når du når du handler hos en bedemand, er der også et lovkrav om at begravelsen eller bisættelsen skal være gennemført inden fortrydelsesfristen udløber.

Først ved gennemførsel af din afsendte onlinebestilling og/eller ved accept af vores fremsendte faktura efter personligt møde, frasiger du dig derfor denne 14 dages fortrydelsesret, hvis produktet er brugt eller ydelsen er fuldt leveret.

Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på. Hvis du vil benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for de tjenesteydelser, der er leveret samt det udstyr og produkter, som er brugt.

Har vi lagt afdøde i kiste, afholdt udsyngning og kørt i rustvogn til kapel, betales for disse ydelser og produkter jf. fremsendte ordrebekræftelse. Er der endnu ikke f.eks. ilagt i kiste eller kørt i rustvogn, betales alene vores administrative honorar for rådgivning.

Ingen fortrydelsesret

Disse aftaler kan ikke fortrydes:

1) Tjenesteydelser, hvis du forinden har accepteret at ydelsen sættes i gang, og at din fortrydelsesret dermed mistes når ydelsen er fuldt udført.

2) Produkter som er brugt, f.eks. bedemand har ilagt afdøde i bestilte kiste og/eller kisten er brændt eller begravet.

3) Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer, f.eks. kiste og urne med personligt motiv.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis du fortryder aftalen, får du dine penge tilbage for de produkter og tjenesteydelser, som endnu ikke er leveret komplet eller sat i produktion.

Vi tilbagefører pengene med bankoverførelse til samme konto, som vi modtog betalingen fra, medmindre vi har aftalt andet. Vi fremsender en standardfortrydelsesformular med vores ordrebekræftelser på e-mail.


Refusion

Ved refusion bedes du medsende bankoplysninger i form af registrerings nr. og konto nr., så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Værdigenstande på afdøde

Vi fjerner kun genstande fra afdøde, hvis det ønskes af familien eller, hvis genstandene kan forvolde skade på kremeringsanlæg eller blive en forureningskilde ved en kistebegravelse.

Alle genstande, som skal begraves eller kremeres sammen med afdøde, skal forblive sammen med afdøde.

Smykker og andre genstande af metal, vil ikke blive fjernet af bedemanden før, ved eller efter ilægning og forsegling af kisten. På hospitaler og plejehjem samler personalet som regel disse værdigenstande og sikrer, at disse udleveres til de pårørende mod forevisning af skifteretsattest. Pårørende opfordres til at sikre sig, at alle værdigenstande udleveres af det personale, som er til stede på hospital, hospice eller plejehjem, før afdøde køres til kapel.

Vi påtager os ikke ansvar for mistede ejendele.

efterårsblade i sollys

Kommunikation
Når du accepterer vores handelsbetingelser, accepterer du også, vi må kontakte dig på e-mail, sms og telefon i det omfang det er nødvendigt for at kunne servicere dig optimalt og gennemføre din bestilling.

Ophavsret
Vores hjemmeside og alt dens indhold er ejet af Unikke Begravelser og Bisættelser Danmark ApS.

Du må ikke kopiere, reproducere eller på anden vis videreformidle indholdet af denne hjemmeside uden forudgående tilladelse fra os.


Persondatapolitik

Persondata behandles i henhold til GDPR lovgivningen. Du kan læse mere i vores persondatapolitik.