Skip to main content
Hvad koster et gravsted?

Billig begravelse

Hvordan får du en billig begravelse eller bisættelse?

Vigtige tips og overvejelser
Vi guider dig her til, hvordan du får en billig begravelse. Vi starter med de beslutninger, som har størst betydning for, om det – samlet set – bliver en dyr eller billig begravelse eller bisættelse.

Ceremonitypen – billig begravelse eller bisættelse?

Normalt er en bisættelse samlet set væsentlig billigere end begravelse. Det skyldes primært omkostningerne ved gravpladser. Kisten ved en begravelse kræver en dyrere gravplads end urnen ved en bisættelse.

Prisforskelle mellem begravelse og bisættelse

 • * Gennemsnitspriser
  Bedemand fra: 10.000 – 20.000 kr.
  Kremering 0 kr.
  Kirkegårdsudgifter 15.000 – 35.000 kr.
  Gravsten 5.000 – 12.000 kr.
  Blomster 0 – 3.000 kr.
  I alt 30.000 – 70.000 kr.
 • * Gennemsnitspriser
  Bedemand fra: 10.500 – 20.000 kr.
  Kremering 3000 kr.
  Kirkegårdsudgifter 5.000 – 12.000 kr.
  Gravsten 0 – 5.000 kr.
  Blomster 0 – 3.000 kr.
  I alt 18.500 – 43.500 kr.

Kirkegårdsudgifterne

Fredningstiden for en kiste er som regel 30 år, og somme tider 20 år. For urner er fredningstiden ”kun” 10 år. Derfor skal man betale for at benytte jorden og for evt. vedligeholdelse i væsentlig længere tid ved en kistebegravelse. Dertil kommer, at kisten fylder mere end urnen, samt at hullet der skal graves er væsentligt større. Du kan læse mere om kirkegårdsudgifterne og priserne for de forskellige typer af kiste- og urnegrave. 

Bedemand

Der er en række udgifter til bedemanden, som varierer meget i pris. Nogle bedemænd har kister fra under 3.000 kr. , mens andre tager op til 6—7000 kr. for den billigste kiste. På samme vis er der stor forskel på honoraret til bedemanden, som ligger fra under 3.000 kr. og til 5.000 kr. Endelig er der også mulighed for at til og fravælge en række services. F.eks. kan man selv bringe urnen fra krematoriet til kirkegården eller man kan lade bedemanden gøre det mod et gebyr i størrelsesordenen 1.000 kr. Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du sammenligner priserne hos bedemændene.

Hvis man vælger en anonym urnefællesgrav, er der ingen gravsten. Man sætter normalt en gravsten ved en kistegrav, men det kan undlades. 

Undtagelser:

Der er enkelte provstier, som giver en klækkelig rabat til sine medlemmer af folkekirken. Det er f.eks. i Fredensborg provsti. Her er udgifterne til gravning, jordleje og vedligeholdelse så beskedne, at der ikke er nogen væsentlig prisforskel mellem nedsættelsen af en urne og en kiste. Derfor gælder hovedreglen ikke der, såfremt afdøde er medlem af folkekirken.

Bisættelse eller askespredning

En askespredning er næsten det samme som en bisættelse. Men i stedet for at urnen nedsættes i et urnegravsted, så spredes asken over åbent hav. Vi kan hjælpe med askespredning

 • * Gennemsnitspriser
  Hverdage: 10.495 kr.
  Weekend: 12.995 kr.
  Uden ceremoni 8.495 kr.
 • * Gennemsnitspriser
  Hverdage: 10.495 kr.
  Weekend: 12.995 kr.
  Uden ceremoni 8.495 kr.

Ingen kirketgårdsugifter (evt. leje af båd  0 – 3.500)

Med eller uden ceremoni

Det er normalt kisten med afdøde, som er med ved ceremonien – ikke urnen. Hvis afdøde er medlem af folkekirken, er ceremonien ritualet i kirken. Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, holdes der typisk et tilsvarende ”ritual” i kapel eller andet sted uden præst.

Hvis der ikke holdes en ceremoni i kirken eller kapellet over kisten, bliver bisættelsen typisk 2.000 kr. billigere. Der spares en rustvognskørsel og der kan vælges en billigere basiskiste.

Borgerlig ceremoni

Når afdøde ikke er medlem af folkekirken holdes der typisk en borgerlig ceremoni i kapel, men det kan også afholdes andre steder. 

Det koster ca. 2.000 kr. for at leje et kapel. Hvis afdøde er på et hospital er det gratis at låne hospitalskapellet. Til gengæld er hospitalskapellerne ofte mindre, og der kan være sat meget begrænset tid af før og efter ceremonien.

Hvis man afholder ceremonien ved et krematoriekapel, kan kisten blive stående tilbage, hvis man ønsker det. På den måde spares en rustvognskørsel til ca. 1.100 kr. Vi anbefaler, at man mærker efter, om det føles rigtigt, at forlade kisten – eller om man har det bedre med at kisten forlader en.

Kistepynt og blomster

Kistepynten koster ca. 1.800 kr. Men der er intet krav om, at der skal være blomster på kisten. Man kan f.eks. lægge en enkelt langstilket rose eller sætte et billede af afdøde på kisten i stedet for. Det kan også give god mening, at man selv plukker og laver sin egen kistepynt.

Hverdag eller weekend

Begravelsen eller bisættelsen bliver billigere, hvis den afholdes på en hverdag. Man sparer weekendtillæg, som er på 2.000 til 4.000 kr. afhængig af bedemandens takster. Hvis det er en begravelse, kan der også være en merudgift i weekenden til gravningen.

Begravelseshjælp

Bedemanden hjælper med at søge om begravelseshjælp, som i 2023 er op til 12.100 kr.

Afskeden skal være værdig, men den behøver ikke at være dyr

Selvom omkostningerne kan reduceres, er det vigtigt at bevare værdigheden og respekten for den afdøde. Kontakt os meget gerne for at diskutere dine specifikke behov. I samarbejde med dig finder vi den bedste løsning for dig og dine pårørende.